g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Lazy Weekend Berlijnplein 2016

Samen met Ladybeetlejuice, zij werkt met zwerfafval.
Bijvoorbeeld kevers van blikjes, zie ook Instagram en Facebook.