g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
5 Lente opruim acties 24 maart 2017 geslaagd

De vijf lente-opruimingen van
Gewenst Eigen Initiatief (GEI)
voor “5 jaar GEI” op 24 maart
zijn geslaagd.

Tijdens deze zwerfafval-opruim acties
staken we de handen flink uit de mouwen in:
Vleuterweide,
Het Zand,
Leidsche Rijn Centrum,
Terwijde
en
Parkwijk.

De oogst mag er zijn,
in het album op de site is te zien
wat we verzamelden per plek.

Dank aan iedereen die meehielp!
Dank ook aan de meneer van de gemeente
met de handige opruim wagen,
die bij alle acties de knijpers, handschoenen
en vuilniszakken voor ons meebracht.
In die wagen hebben we de hele dag
de gevulde afvalzakken verzameld.
Aan het eind van de dag
ging de schuifdeur nog maar nét dicht,
een mooie oogst!

Dit is gelukt dankzij medewerking van
actieve wijkbewoners,
winkeliers,
cliënten van Abrona,
mensen van Portaal,
mensen van de gemeente Utrecht,
vrijwilligers van de Schapenweide,
vrijwilligers RoodNoot,
jongeren van Jongerenwerk Utrecht (JOU)
en vele anderen.

Dank ook aan alle mensen,
die steeds een deel van onze wijk schoon houden
door zwerfafval te voorkómen
of op te ruimen.

Met een brede glimlach :-)