g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Gouden stokstaartje Leidsche Rijn / Vleuten - de Meern 2017

Gouden stokstaartje 2017
voor initiatiefnemer Leidsche Rijn / Vleuten - de Meern
Voor 5 jaar NieuwjaarsTOOST en Gewenst Eigen Initiatief
 

Tijdens de NieuwjaarsTOOST 2017 LR / VdM in de Weide Wereld
ben ik volledig verrast met het Gouden stokstaartje.
Tijdens de voorbereidingen voor de TOOST 2017
hebben mijn collega werkgroep leden het plan heel goed verborgen weten te houden!

Dit Gouden stokstaartje is een nieuwe wisseltrofee,
voor initiatiefnemers in Leidsche Rijn en Vleuten – de Meern.
Tijdens de toespraak van onze wijkwethouder Victor Everhardt,
begon het pas kort voor het noemen van mijn naam bij mij te dagen.
Ontroerd en trots heb ik deze wisseltrofee in ontvangst genomen.
Op dat moment had ik er geen woorden voor en dat komt niet vaak voor.
5 Jaar GEI is alleen mogelijk met hulp en bijdragen van zoveel betrokkenen,
allemaal hartelijk dank!

Met deze nieuwe wisseltrofee zet de werkgroep TOOST LR/VdM
jaarlijks een wijkbewoner in het zonnetje.

Iemand met een verbindende rol in de wijk, die anderen inspireert.
Een stokstaartje is sociaal, waakzaam, grappig, actief, energiek, vriendelijk
en een harde groepswerker.
Tijdens de volgende TOOST draag ik het Gouden stokstaartje over
aan een volgende initiatiefnemer.