g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Ontmoetings-opruiming Parkwijk-Hoge Weide 15 juni 2016

Ontmoetings-opruiming:
onze schone wijk, dat doen we samen!

Voor en met de nieuwe buren van Hoge Weide,
vanuit Parkwijk
met een glimlach:
schoon, veilig, gezond en betrokken

Gewenst Eigen Initiatief (GEI) nodigt iedereen uit,
om samen de handen uit de mouwen te steken
en (zwerf)afval in te zamelen in de wijken
Hoge Weide en Parkwijk op 15 juni 2016.

Natuurlijk is het nog veel beter
om zwerfafval te voorkomen :-)

Als het er toch eenmaal ligt,
is het prettig als er zo min mogelijk ligt.


Daarom ruimen we samen op,
dat doen we woensdag 15 juni aanstaande,

van 13.00 – 15.00 uur
vanaf hoek Melissekade / Eerste Oosterparklaan
(bij winkelcentrum Parkwijk)

Om onze nieuw buren in de wijk Hoge Weide
welkom te heten en te ontmoeten.
En om eens op een andere manier
met elkaar kennis te maken, met een glimlach.

Samen met partners die al langer met GEI werken,
bijvoorbeeld de winkeliers van winkelcentrum Parkwijk
en de gemeente Utrecht.
Er zullen deze keer ook 2 veegwagens meehelpen.
Daarom ook het verzoek aan alle bewoners:
veeg uw stoep en parkeervak,
de gemeente zorgt dat de (rij)weg geveegd wordt
met een veegmachine.

Om 13.00 uur starten we
op de hoek Melissekade / Eerste Oosterparklaan,
bij winkelcentrum Parkwijk
en
om 15.00 uur verzamelen we weer
op dezelfde plek.

Dan maken we een foto van de oogst.
Kom ook meedoen of kom de oogst bewonderen.
Met een brede glimlach J

Traktatie:
voor iedereen die meedoet
en het zelf ingezamelde zwerfafval zelf om 15.00 uur
bij GEI komt inleveren: een ijsje.

Voor meer info: mail naar info@g-e-i.nl

 

Dank aan:

 :-)  bewoners,

    :-)  scholieren,

       :-)  studenten,

           :-)  bezoekers van onze wijken,

               :-)  winkeliers en de eigenaar van Winkelcentrum Parkwijk

                    :-) medewerkers van de gemeente Utrecht

                       :-) en iedereen die meedoet,

voor jullie medewerking, met een brede glimlach.