g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Nieuwe oogst van Burenmarkt 2014Aan alle mee-denkers: hartelijk dank!

 

Elke ‘vreedzame wijk’ / ‘vreedzame buurt’
organiseert 1x per jaar een ‘clean up’
Vreedzaam is ook
zorgdragen voor je omgeving.
Dit kan worden gedaan door
scholen, BSO’s , sportclubs,
zij kunnen dit ‘adopteren’.
Evelien


Grotere opening in de afvalbakken.
Rixt


Groep 8 basisschool activiteit:
in het kader van sociale betrokkenheid.
Rixt


Bijv. Laan van Grauwaart: in de kademuur
bij het water zijn zitjes gemaakt.
Daar staan geen prullenbakken bij.
Mensen laten hun spullen daar achter.
Graag prullenbakken plaatsen,  zodat
mensen daar de verpakkingen in gooien.
Nathalie


Gebeurt al in Haarlem:
Als onderdeel van een ‘bootcamp’: zo snel
mogelijk en zo veel mogelijk zwerfvuil
opzoeken en ophalen op een terrein.
Frank


Elke dag neem ik (op straat) extra afval mee
om in de prullenbak te gooien.
Het zwerfafval is niet van mij.
Een kleine bijdrage.
Maar als iedereen het zou doen …..
Ineke


#zwerfie
foto’s maken als je zwerfvuil
in de vuilnisbak gooit en die
op Twitter zetten.
Ina


Eigen afval meenemen.
Marjo


Wat maak jij van jouw drinkfles?
hergebruik tip, bijvoorbeeld
- vaas
- lamp
Daniëlle


Prullenbak
met een grote smiley erbij.
Daniël


Geïnspireerd door Holle Bolle Gijs:
Telkens als je iets in de prullenbak gooit,
krijg je 1 van de vele
- gelukwensen
- wijsheden
- wat dan ook
te horen.
Dat je niet weet wat het wordt,
wat je gaat horen, dat is de verrassing.
en dan willen mensen uit
nieuwsgierigheid iets weggooien.
Arnoud


Dat ze bordjes neerzetten
en als mensen zich daar niet aan houden
dan krijgen ze een boete.
Madicken


Op een subtiele manier elkaar aanspreken:
als iemand iets achterlaat zeg je:
“Meneer / Mevrouw,
u hebt iets laten vallen.”
en:

Trainingen / cursussen /
workshops organiseren voor
mentaliteitsverandering
en bewustwording:
voorkom zwerfafval!
Omar


Er is een reclame filmpje,
waarin een jongen iets in een
vuilnisbak gooit en een fanfare
begint te spelen, dat hij dat
GEWELDIG heeft gedaan.
Met humor de boodschap
brengen, een boodschap
die de mensen aanspreekt.
Erna


Een opvoedcursus
voor overtreders.
Marieke


Kinderen willen best opruimen
als er iets leuks tegenover staat.
Bijvoorbeeld: Holle Bolle Gijs, met
“Papier hier”
“Dank jullie wel”
in de Efteling.
Door educatie en uitleg
(vooral thuis en ook op school)
Les voor de groep, met een
opruim actie in de wijk,
om uit te leggen wat de
gevolgen zijn van zwerfafval
en wat je er zelf aan kunt doen
om zwerfafval te voorkomen.
Jorg


Maak alle verpakkingen
van bio afbreekbaar materiaal.
Luite


Opruim tasjes / zakjes beschikbaar
stellen in steden / bij parken.
Net als op het strand meegemaakt.
Zodat mensen afval mee nemen
en in een grote vuilnisbak doen,
ook al is het niet hun eigen afval.
Dorrit


Neem contact op met Hans uit Vleuten,
die verzamelt al jaren zwerfvuil

met een bakfiets.
Sjaak