g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari 2014, Hortus Brede School 't Zand

Uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst en initiatievenmarkt
voor actieve bewoners en initiatiefnemers in Leidsche Rijn

Wordt Leidsche Rijn nog bruisender in 2014?

Jij hebt je ingezet voor één van de vele activiteiten in Leidsche Rijn.
Activiteiten om de wijk mooier, gezelliger en schoner te maken.
Of je hebt je voorgenomen om dit jaar actief te worden in de wijk en
je wilt graag andere actieve bewoners ontmoeten.
Daarom nodigen we je uit voor deze nieuwjaarsbijeenkomst.

   Vrijdag 17 januari tussen 15.30 en 19.00 uur

   De Hortus in Brede School Het Zand, Pauwoogvlinder 16 Utrecht

Om 15.30 uur toasten we samen met burgemeester Jan van Zanen
op de vele succesvolle activiteiten van 2013.

Daarna kijken we vooruit naar 2014:

  • We vullen samen de Leidsche Rijn Kalender 2014 met alle ideeën,
    plannen, activiteiten en evenementen.
  • We ontmoeten andere actieve bewoners, initiatiefnemers en
    ‘mogelijkmakers’ of
     ‘ondersteuners’ op De Initiatievenmarkt.
  •  We delen kennis, inspiratie en gouden tips in een informele sfeer.

Neem een A5 mee met jouw idee of activiteit en plak deze
op de Leidsche Rijn Kalender 2014.
Er is ook ruimte om je plan te promoten, op de zeepkist
of met promotiemateriaal.
 

Deze eerste nieuwjaarsbijeenkomst voor actieve bewoners van Leidsche Rijn
is een gezamenlijk initiatief van
  Evalien van’t Veen (Wijkraad Leidsche Rijn),
  Dineke Oudijk (Gewenst Eigen Initiatief),
  Anoek Roodenburg en
  Miriam Hueber (Wijkbureau Leidsche Rijn).
We hopen dat je erbij bent.

:-)

Kan je niet aanwezig zijn, dan kan je een A5 met
je activiteit/plan/wens/behoefte en een foto mailen naar m.hueber@utrecht.nl.

Vooraf aanmelden (voor 15 januari 2014) bij leidscherijn@utrecht.nl is fijn
vanwege catering.

Wil je twitteren over deze bijeenkomst of wil je ons volgen op Twitter?
Gebruik dan #actiefLR2014