g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Initiatiefrijke opruimactie 15 april 2013 met Via Nova College

Bericht van het Via Nova College:

Onder leiding van G.E.I. (Gewenst Eigen Initiatief) hebben leerlingen uit leerjaar 1 meegedaan
aan een opruimactie in de wijk.

Samen met mentoren, wijkbewoners en medewerkers van Portaal
werden verschillende buurten verlost van blikjes, papier en ander zwerfafval

dat in de loop der tijd de wijk ontsierde.

Gewapend met knijptangen, vuilniszakken en werkhandschoenen
namen de leerlingen de positieve opmerkingen van passerende wijkbewoners in ontvangst.
“Op deze manier zie je pas hoeveel troep er op straat ligt” riep één van de leerlingen. 

De school probeert de leerlingen bewust te maken
van de gevolgen van het dumpen van afval op straat.

Dit initiatief in de wijk is één van de acties waar het Via Nova College aan deelneemt.
In de komende maanden zal worden bekeken op welke andere manieren
de school zich op een positieve wijze in Leidsche Rijn kan laten zien
en de leerlingen kan laten kennismaken met de verschillende initiatieven die worden ondernomen.