g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Resultaten brainstorm 26 februari 2013

Muurschildering in de wijk, door een kunstenaar of
door leerlingen van de scholen.
Over onze wijk en met een boodschap, bijvoorbeeld
‘Houd Parkwijk schoon’ en ‘voorkom zwerfafval of ruim het op’.

Voorstellen voor een mooie plek voor zo’n kunstwerk zijn welkom.
Bijvoorbeeld: de straatzijde van de sportzaal
aan de Verlengde Houtrakgracht
:-)

Vuilniscontainers met grotere ‘laadklep’, dan kan vuilnis in de bak
in plaats van rondzwerven voor langere duur

(Jaarlijkse) prijs voor schoonste straat,
schoonste appartementencomplex?

Meer afvalbakken/mini afvalcontainers,
ook bij zitbanken, trottoirs?

Afvalcontainers met sloten, zodat externen er niets in kunnen doen.
Nadeel: toch weer afval naast de containers….

Inleveren van vuilnis voor een beloning
(dit wordt al ergens in een andere stad gedaan?)

Een (interactieve) ‘papier hier’ afvalbak voor alle afval
neerzetten in Winkelcentrum Parkwijk

Opruimen ‘hip’ maken
zoals ook gedaan met campagne ‘licht op je fiets’, hoe?

Een ‘Juke box’ / ‘muziekdoos’ die op ingeleverd afval werkt,
met hippe muziek op MP3

Samenwerken met school: per straat, per klas

Een schoonmaakactie in de eigen straat,
combineren met een straatfeest

Een team van volwassenen vormen per straat

In de straat een aantal ‘knijpers’ (voor afval oprapen) bij bewoners,
maken het makkelijker om zwerfafval ook echt op te gaan ruimen

Mensen een kunstwerk laten maken met gespaard afval en dat voor
een zelf gekozen doel verkopen

Een pipo kar in het weekend waar kinderen hun snoepafval enzo
kunnen inleveren

Peukentegel?

Leuke prullenbakken

Project vanuit scholen: deze vraag aan leerlingen stellen en
door leerlingen zelf een antwoord laten bedenken:
”Hoe krijgen we mensen zo ver dat zij hun afval in de afvalbak gooien,
met een glimlach?”

Zelf opvallend het goede voorbeeld geven

(voorzichtig) mensen op hun ‘afval achteloos wegwerp-’ gedrag
aanspreken

Genoeg prullenbakken op straat plaatsen, op de juiste plekken
(bijvoorbeeld: wanneer is een drinkpakje leeg als je terugloopt naar school)

Opvallende prullenbakken

Er voor zorgen dat prullenbakken regelmatig geleegd worden

Duidelijke stickers op zichtbare plaatsen met pakkende ‘Loesje’-teksten

Regelmatig opruimdagen / schoonmaak acties houden
en daarmee het goede voorbeeld geven

Met hogedrukspuit tekst op de stoep, bijvoorbeeld:
‘nog … stappen naar de prullenbak, je kunt het!’

Leerlingen van scholen meenemen naar de afvalverwerking
in een schoolproject

Leerlingen voorlichting geven over het reinigen van water

Aandacht op sociale media bijvoorbeeld Facebook, Twitter enzo

Wedstrijd houden: maak een foto van de mooiste plek in de wijk

‘Blikvanger’ plaatsen in het park, met opvangbak eronder/omheen
voor afval dat er naast valt, zodat dat ook niet kan wegwaaien

Foto’s maken na een schoonmaak actie in de wijk:
kijk eens hoe het er hier ook uit kan zien

Gebruik ‘buiten beter’ app van de gemeente Utrecht of
‘verbeterde buurt’…

Als mensen een HALT ‘opruim straf’ krijgen: stem dan af waar in de wijk
op dat moment het meeste (zwerf)afval ligt
zodat er zo veel mogelijk wordt opgeruimd

Kunstproject over zwerfafval houden met leerlingen van de school,
zodat ze er ook echt bewust van worden

Met mos schrijven op muren? welke.nl

Project voor verschillende leeftijdsgroepen van leerlingen van scholen:
wat gebeurt er met afval dat wel in de afvalbak landt?

Winkeliers vragen om prijzen beschikbaar te stellen voor het beste idee
(een uit de wijk en een van de leerlingen van de scholen)
om zwerfafval te voorkomen, en dat idee dan ook samen met
de wijkbewoners, leerlingen en de gemeente uitvoeren

Leerlingen zelfbedachte interviews laten doen met passanten
over zwerfafval, resultaten zetten op de site www.g-e-i.nl

Leerlingen zelf slogans laten bedenken die jongeren aanspreken
om afval in de afvalbak te gooien

Leerlingen een clip laten maken die op tv komt
om afval in de afvalbak te gooien

Middelbare scholieren uitdagen en belonen, hen zelf vragen
wat ze een schone, opgeruimde omgeving waard vinden

Thema ‘zwerfafval voorkomen’ combineren met andere
ontmoetingsactiviteiten, een ‘wijkmarkt’ voor Parkwijk bijvoorbeeld

Per straat een check ‘hoe schoon is de straat’ en
een (jaarlijkse) prijs voor de schoonste straat

Foto’s maken ‘voor’ en ‘na’ bij schoonmaakacties

Bewoners of een klas van de school adopteren een prullenbak
(voorbeeld in Amsterdam?)

Een spel bedenken met jongeren samen: ‘weg van het zwerfafval’