g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Brainstorm mee: op 26 en 28 februari 2013

Twee GEI brainstorm bijeenkomsten, op:

26 februari

en

28 februari,

Tijd voor beide bijeenkomsten:
19.00 – 20.30 uur

Locatie voor beide bijeenkomsten:
Grand Café Restaurant Saffraan, Eerste Oosterparklaan 76

Aanwezig zijn tijdens beide bijeenkomsten kan natuurlijk ook,
er zullen steeds verschillende deelnemers zijn.

Brainstormen met:
*
bewoners,
* scholieren,
* winkeliers,
* en andere belangstellenden
.

Ter voorbereiding op de GEI Lente-opruiming,
die wordt gehouden op maandag middag 15 april 2013, 15.00 - 16.50 uur.

* Startpunt lente-opruiming: grasveld naast de sportzaal bij winkelcentrum Parkwijk

* Eindpunt lente-opruiming: op het terrein van de scholen Via Nova College en Leidsche Rijn College


Aanmelden of een idee sturen: info@g-e-i.nl


HEB JE OOK EEN IDEE OF INITIATIEF

OM ZWERFAFVAL TE VOORKOMEN?

Hoe krijgen we mensen zo ver,

dat zij hun

 flesje

  drink pakje

   snoepzakje

    boterhamzakje

     of anders

in een vuilnisbak gooien?

Stuur een idee per e-mail:

info@g-e-i.nl

:-)

DANK

aan allen die zich steeds (on)gevraagd inzetten
door zelf
een deel van onze wijk schoon te houden!