g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari en brainstormen 26 en 28 februari 2013

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Kom ook op zaterdag 5 januari 2013

naar de nieuwjaarsbijeenkomst van GEI!

Grand Café Restaurant Saffraan, Eerste Oosterparklaan 76,

van 11.00 - 13.00 uur,

in de vorm van een initiatievenmarkt

met gratis koffie en thee.

Dit wordt jullie aangeboden door GEI Parkwijk en Saffraan.


Initiatievenmarkt

Ken je mensen in de buurt,
die een initiatief willen presenteren aan belangstellenden,
nodig ze uit!

Aanmelden kan via dit mailadres: info@g-e-i.nl
Geef daarbij aan om welk initiatief het gaat,
zodat hier op de GEI site ook melding van kan worden gemaakt.

Vermeld de contactpersoon, het mailadres voor contact,
een korte beschrijving van het initiatief
en eventueel een website voor nadere informatie.

Vermeld daarbij ook, of men op 5 januari wil werken met
- een statafel (rond, circa 1 m doorsnede) of
- met een tafel (circa 1 x 1,80 m) voor presentatie.
Deelname is gratis,
er worden 5 statafels en 8 tafels beschikbaar gesteld
door GEI en Saffraan.


Brainstorm bijeenkomsten

GEI brainstorm bijeenkomsten op 26 en 28 februari,
19.00 – 20.30 uur,
locatie Grand Café Restaurant Saffraan,
Eerste Oosterparklaan 76

Ter voorbereiding op de GEI Lente-opruiming,
die wordt gehouden in april 2013.


Aanmelden: info@g-e-i.nl

 

 

HEB JE OOK EEN IDEE OF INITIATIEF
OM Z
WERFAFVAL TE VOORKOMEN?

Hoe krijgen we mensen zo ver,

dat zij hun

 flesje

  drink pakje

   snoepzakje

    boterhamzakje

     of anders

in een vuilnisbak gooien?

 

Stuur een idee per e-mail:

info@g-e-i.nl

 

:-)

DANK

aan allen die zich steeds

(on)gevraagd inzetten door zelf

een deel van onze wijk schoon te houden!