g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief


Tijdens de lente-opruiming van Gewenst Eigen Initiatief (GEI)
in Het Zand is een mooie oogst verzameld.

Wijkbewoners hebben zich ingespannen. 

Met na afloop verse gevulde koeken en gebak van bakkerij Neplenbroek
en voor de jeugd een aardbeiplantje van sponsor Intratuin Leidsche Rijn.

De foto geeft een indruk van de oogst op het Aldo van Eykplantsoen.

De  wijkopzichter van de gemeente bracht ons spullen en
heeft het verzamelde afval opgehaald.

Een paar indrukken van de dag: *

* Een mevrouw informeerde: zijn jullie van de gemeente?
“Graag na de vrijmarkt op Koningsdag weer,
dan kunnen we jullie hulp goed gebruiken.” 


* We hebben onze eigen “ plastic soup” verzameld en uit het water gevist.

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme!

:-)   deelnemers aan deze actie
     :-)   bewoners,
          :-)  bezoekers van onze wijk,

Bakker Neplenbroek en Intratuin Leidsche Rijn
voor het beschikbaar stellen van de attenties.

:-)   met een brede glimlach.

Iedereen is van harte welkom

op zaterdag 18 april in Het Zand.


start:

om 13.00 uur 

vanaf Speelveld Aldo van Eykplantsoen,

bij de van Eesterenstraat/hoek Crouweldijk


om 14.30 uur sluiten we af, weer op het grasveld,

met een groepsfoto van deoogst’ én een verrassing :-)


Aanmelden (hoeft niet, mag wel): mail naar info@g-e-i.nl

 

Het is weer zo ver: de Lente Opruimingen komen er aan!


Op zaterdag 11 april in Parkwijk


Deze keer samen met de mensen van 't Groene Sticht 
:-)

We verzamelen op het Ab Harrewijnplein, bij Emmaus.


start:

om 13.00 uur


'oogst' bewonderen:

om 16.00 uur

! met een groepsfoto van het verzamelde afval.

En met een verrassing… laat je verrassen!


Voor meerinfo: mail naar info@g-e-i.nl

 


Op zaterdag 18 april in Het Zand


start:

om 13.00 uur 

vanaf Speelveld Aldo van Eykplantsoen,

bij de van Eesterenstraat/hoek Crouweldijk


om 14.30 uur sluiten we af, weer op het grasveld,

met een groepsfoto van deoogst’ én een verrassing :-)


Aanmelden (hoeft niet, mag wel): mail naar info@g-e-i.nl

 

 

DANK!

 

aan iedereen die zich steeds inzet voor onze schone wijk,

met een brede glimlach!

 

 

 Gewenst: eigen initiatief!

 

Maak kans op een originele GEI-mok tijdens de Burenmarkt!

Tijdens het ‘initiatieven vissen’, uitnodiging om manieren te bedenken om zwerfafval te voorkomen.

Schrijf je initiatief of idee op en ontvang een lot per idee.

 

Verloting: 4 GEI-mokken, 2 op zaterdag en 2 op zondag :-)  

Om 15.00 uur wordt elke dag bekend gemaakt wie een mok heeft gewonnen.

 

Tot ziens op 6 of 7 september.

 

Dank, aan iedereen die meehelpt om onze omgeving schoon te houden!

 

Meer informatie over de Burenmarkt is te vinden via:

http://burenmarkt.wordpress.com/


OPROEP:

GEWENST: EIGEN INITIATIEF

LENTE-OPRUIMING  LEIDSCHE  RIJN IN DE MAAND APRIL 2014

 

In onze opgeruimde wijk

gaan we mensen uitnodigen om hun

- flesje    
   - drink pakje
       - snoepzakje
          - boterhamzakje
            - ander afval

in een vuilnisbak te gooien, met een glimlach :-)

 

HOE?

 

Ga ook zelf aan de slag in je eigen buurt.

Vind mensen die mee willen doen, het zijn er meer dan je misschien denkt!

Neem contact op met de gemeente en vraag om

- afvalzakken, handschoenen en knijpers te leen.

De spullen worden dan voor jullie naar een afgesproken plek gebracht.

Ga samen een uurtje met elkaar aan het opruimen in je eigen buurt.

Verzamel de gevulde afvalzakken,

maak een foto en ben er samen trots op!

 

De mensen van de gemeente halen de spullen en zakken op.

Hier kun je afspraken over maken met de gemeente.


Meld je actie twee weken van tevoren aan bij de gemeente, bij

info@g-e-i.nl en bij de plaatselijke huis-aan-huis bladen. 

De GEI Wissellijst 2013 is uitgereikt aan het Via Nova College,

tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor actieve Leidsche Rijners

op 17 januari in Forum 't Zand.

Alle leerlingen, docenten en medewerkers hartelijk dank

voor jullie inzet voor het voorkomen en/of opruimen van zwerfafval

in 2013, ga zo door! Met een brede glimlach :-)

Uiteraard dank aan iedereen die ook heeft bijgedragen aan en met

initiatieven, acties en/of ideeën om

zwerfafval te voorkomen en/of
op te ruimen.


Laten we er samen een opgeruimd 2014 van maken,

met een brede glimlach :-)
Bericht van het Via Nova College:

Onder leiding van G.E.I. (Gewenst Eigen Initiatief) hebben leerlingen uit leerjaar 1 meegedaan
aan een opruimactie in de wijk.

Samen met mentoren, wijkbewoners en medewerkers van Portaal
werden verschillende buurten verlost van blikjes, papier en ander zwerfafval

dat in de loop der tijd de wijk ontsierde.

Gewapend met knijptangen, vuilniszakken en werkhandschoenen
namen de leerlingen de positieve opmerkingen van passerende wijkbewoners in ontvangst.
“Op deze manier zie je pas hoeveel troep er op straat ligt” riep één van de leerlingen. 

De school probeert de leerlingen bewust te maken
van de gevolgen van het dumpen van afval op straat.

Dit initiatief in de wijk is één van de acties waar het Via Nova College aan deelneemt.
In de komende maanden zal worden bekeken op welke andere manieren
de school zich op een positieve wijze in Leidsche Rijn kan laten zien
en de leerlingen kan laten kennismaken met de verschillende initiatieven die worden ondernomen.HEB JE OOK EEN IDEE OF INITIATIEF OM ZWERFAFVAL TE VOORKOMEN?

Burenmarkt: 8 en 9 september 2012: ’Initiatieven vissen’


Gevraagd:
Hoe krijgen we mensen zo ver, dat zij hun
flesje
    drink pakje
       snoepzakje
          boterhamzakje
            of anders
in een vuilnisbak gooien?

Dit is de lijst van, met een glimlach, ‘gevangen’ ideeën en initiatieven:

Manja:
Het voorkomen van zwerfafval is een kwestie van opvoeden (volwassenen en kinderen).

Maya:
Eerst zelf gaan beginnen met opruimen.
En als er iemand op bezoek komt, dan vraag je of ze meedoen,
en dan moeten zij ook weer doorvragen aan andere mensen en dan doen er steeds meer mensen mee!

Louis en Yvonne:
Mentaliteit veranderen, dat mensen, jong en oud, geen afval en andere prullen op straat gooien.

Merijn:
Uitbreiden van Service Team Leidsche Maan, wekelijks prikken we met onze bewoners in ’t Zand
om de buurt schoon te houden. Dit is tot nu toe zeer succesvol gebleken.

Kai:
Op een bank schrijven met grote letters: AFVAL OPRUIMEN

Susan:
Voed je eigen kinderen dusdanig op, dat ze hun eigen afval en dat wat ze zien liggen opruimen.

Martijn:
Er is een school in Houten waar leerlingen een stuk van de wijk ‘adopteren’ en schoonhouden.

Greg:
Tip om folders van GEI te maken die geïnteresseerden mee naar huis kunnen nemen,
om nog eens over het initiatief na te denken.

Laura:
Scholen kunnen ook meedoen door:
- les over zwerfafval en gevolgen voor natuur, milieu en mens
- als klas de buurt opruimen
- leren elkaar aan te spreken op afval weggooien (op straat is niet cool)

Thijs:
Plaats ‘schepnetten’ rondom scholen in Leidsche Rijn, dit stimuleert scholieren
hun afval op een plek te doneren.
Succes! Goed gewenst eigen initiatief!

Txell:
Leidsche Rijn heeft weinig of geen vuilnisbakken en weinig identiteit.
Ik stel voor een ontwerpprijsvraag te organiseren, om eigen vuilnisbakken te maken
door bewoners die je alleen in Leidsche Rijn zou tegenkomen.

Nathan:
Buiten bij het water schrijf je op de grond:
“geen afval in het water gooien” “gooi het afval in de prullenbak”.

Familie de Groot:
Vuilkorven voor tuinafval, voor hout, zoals bijvoorbeeld in Horst-America.
Korven langs de kant van de weg, van ijzer, ca. 1x1x1,2 meter, in het buitengbied.

Asia:
Opruimen is voor vrouwen! Neeeeee!!
Als je je afval op de grond gooit, groeit er NIKS!
Als je pitjes in de grond gooit, dan groeit er een plant uit.
LET OP WAT JE WEL WEG KUNT GOOIEN!
Alleen pitjes groeien ….

Miranda:
Verkeersborden ‘ruim je spullen op, zoals het hoort!’

Hans:
Verpakkingen containers bij het legen dieper in de vrachtwagen hangen, zodat
er geen verpakkingen ‘wegwaaien’ tijdens het legen.
Dat gebeurt nu vaak en dat scheelt veel zwerfafval!

Hans:
Voortuinen van de huizen netjes houden in samenwerking met de huurders bijvoorbeeld.
Dit is een actie voor de huurders en de woningbouwverenigingen.

Lloyd:
Zwerfafval bij verzamelplekken zoals banken enz. vind ik geen probleem.
Want een concentratie van afval is eenvoudig op te ruimen.
Met name afval buiten deze plekken blijft liggen en vormt op termijn een (groot) probleem.
Oplossingen? ….

Wout (6 jaar):
Als je iets op de grond gooit, dan zegt de prullenbak: ‘Nee, nee, in mijn mond, in mijn mond!’

Nanette:
Afval in de prullenbak doen moet niet ‘suf’ zijn maar gewoon goed.
Dit moet gaan leven onder (jonge) mensen.
Maak er een nummer 1 hit van, wat in je hoofd blijft zitten.
Maar dan wel door een band zoals ‘De jeugd van tegenwoordig’.
Het doel zoals ‘100% Bob is 0% op’. Dat weet nu ook iedereen.

Cynthia:
Laat basisschool leerlingen posters maken met grappige teksten om zwerfvuil op straat te voorkomen.

Dineke:
Voor ouders in Leidsche Rijn: vraag de scholen in Leidsche Rijn (basisscholen en voortgezet onderwijs)
of ze een thema of een lespakket over zwerfafval hebben.
En zo nee: probeer het wel in het lespakket op te laten nemen...
En zo ja: probeer het naar de wijk rondom de school te betrekken, met buren van de school?
Scholieren zijn óók wijkbewoners!

Nathalie:
Grauwaert: alleen restafval ondergrondse containers ingebouwd. Er zijn er te weinig.
Er is geen papier- of glascontainer.
Mensen willen het afval wel scheiden maar er zijn geen containers om dat te doen!

Danielle:
Vuilnisbakken ter adoptie aanbieden aan een vrijwillige bewoner(sgroep).
Anders wordt de vuilnisbak weggehaald.
(Dit initiatief heeft de gemeente Amsterdam onlangs genomen.)

Thomas:
Zwerfafval voorkom je als je de volgende generatie, je kinderen, opvoedt om niets op straat te werpen.
Dat kan je doen door ten eerste ‘het voor te leven’, uit te leggen en te verbieden.
Naast verkeersles op school ook les over omgang met je leefomgeving.

Sigrid:
Knutselen met zwerfafval, onder andere:
- petflessen
- hout enz.

Sigrid:
Bij de Herfstopruiming op 22 september ook de mensen van Reinaerde uit Parkwijk betrekken,
in het kader van de dag van het Straatfeest.

Vera:
Een wedstrijd voor wie het zo schoon mogelijk kan houden met de basisscholen, want
dan vinden ze het stoer.

Magda:
Wij wonen nu 10 jaar in Leidsche Rijn en zien de vervuiling toenemen.
Wat een afschuwelijk trieste ontwikkeling van al het moois in Leidsche Rijn.
Schijnbaar zijn wij niet in staat op het afvalprobleem bewust te maken bij de vervuilers.
Dus:
TIP 1: gemeente: stel extra beamten aan om te handhaven.
Vervuiler betrapt: een dag lang afval verzamelen. Voordeel: meer banen, minder ergernis.
TIP 2: meer dit onderwerp behandelen op school. Maak er een project van: ‘Bewustwording’.

Martine:
Gewoon praten met elkaar! “Zou je dat in de prullenbak willen gooien?”
(Dat doen wij met de hangjongeren voor de deur).
Werkt altijd! Als je het maar met een glimlach vraagt.
:-)

Janny:
Het is een kwestie van de kinderen als ze klein zijn op te voeden om niets op straat te gooien.
Ongeveer 40 jaar geleden hadden wij altijd een afvalzak in de auto als we een dagje weggingen,
waar alle afval in werd gedeponeerd.
Het gevolg is dat kinderen en kleinkinderen gewend zijn hun eigen afval op te ruimen.

Angelique:
Idee zeker voor kinderen een prullenbak met licht of geluidseffect net als bijvoorbeeld Hollebollegijs
in de Efteling. Of de blikvanger, zo’n net waar ze iets in kunnen gooien.

Saskia:
Volgens mij zijn het vooral jongeren die het afval laten zwerven, gezien aan de blikjes en verpakkingen
van koeken en chipszakken, dus wellicht met school een paar keer per jaar een opruimdag?

Evelien:
Elke school/BSO/KDV een dagdeel mee laten doen. Schoon in je eigen wijk!

Karin:
Iets maken van het afval.
Bijvoorbeeld: er ligt een flesje, zoek een ander stuk afval erbij om er een mannetje of autootje of
iets dergelijks van te maken. Andere mensen zien dat en denken hé, ik pak dit dopje en geef
het mannetje een hoed in plaats van het op de grond te gooien.

Bianca:
De dialoog opzoeken op straat. Bijvoorbeeld door gedicht-teksten op bankjes te (laten) graveren.
Of graffiti- kunstenaars te vragen hier hun visie op los te laten.
En vanuit de sub- cultuur (de jongerencultuur) een bewustwording te creëren.

Gerarda:
Je straat mooi en opgeruimd houden.

Annemarie:
Iemand gooit iets op straat. Ik raap het op, geeft het aan de ‘gooier’ en zeg:
“Kijk, je liet dit vallen en daar staat een prullenbak waar het in kan.” 
Je zegt het gewoon en vriendelijk.

Marjan:
Zo min mogelijk verpakkingsmiddelen om de producten.
Denk aan plastic om de druiven, tomaten, koekjes bijvoorbeeld.
En denk om het plastic rondom rietjes bij drinkpakjes.

Marco:
Al het plastic vervangen door maiszetmeel plastic, dat is organisch materiaal, wat dus afbreekbaar is.

Wouter:
Grotere afvalbakken, want de afvalbakken zijn vaak te klein!
Afvalbakken vaker legen en op de juiste plekken zetten.


Het waren twee inspirerende dagen.
Hier aan alle bedenkers nogmaals een hartelijk: DANKJEWEL!

Loting met prijzen op 22 september, 14.00 uur, op het grasveld bij de gymzaal
aan de
Verlengde Houtrakgracht, tegenover winkelcentrum Parkwijk.
Deelnemer: breng je eigen lootje mee  :-)


Heeft u dit gelezen en heb je ook een idee om zwerfafval
te voorkomen?
Stuur uw idee per e-mail: info@g-e-i.nl

En natuurlijk:

:-)


DANK:

aan alle wijkbewoners die zich steeds ongevraagd inzetten door zelf
een deel van onze wijk schoon te houden!

 Inmiddels heeft ook een groep scholieren van 2HAVO van het Leidsche Rijn College
initiatief getoond voor GEI Parkwijk :-)

Per groep hebben ze een idee gepresenteerd in het kader van hun mentor uur.
Hartelijk dank voor jullie inspanningen en deze bijdragen aan GEI!

Hieronder leest u een samenvatting van een aantal initiatieven.

Misschien ziet u wel mogelijkheden,
-
om mee te denken over/
- om te helpen om
deze initiatieven verder uit te werken?

Als u aan uitwerking van een idee mee wilt denken of mee wilt werken,
dan kunt u een mailtje met toelichting sturen aan:
bpol@lrc.nl


1. Super prullenbak: schoon genoeg!

Een slimme en leuke prullenbak, waar mensen graag hun afval in gooien.

Waarom wij denken dat dit werkt!!!

1.Doordat mensen het leuker vinden iets er in te doen.
    Dat komt door de leuke vorm en de bedankjes en geluiden van de prullenbak.
2.Als meer mensen hun afval in de prullenbak gooien blijft de straat schoner.

 

2. Op zoek naar een gezellige buurt!!

Probleem: Volgens de inwoners van Parkwijk heeft de buurt een gebrek aan gezelligheid en
zijn er weinig mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten.

Oplossing: Eens per drie maanden komen alle bewoners van de wijk die zin hebben bijeen,
om een gezellige buurt borrel te hebben.

Met de hulp van vrijwilligers en een beetje van de gemeente kan dit idee tot stand komen
en als het aanslaat bij de inwoners kan het vaker worden gedaan.

 

3. Doe het met gemak…alles in de prullenbak!

Het probleem: In Leidsche Rijn ligt veel afval op straat.
Dit is slecht voor de dieren en het ziet er niet netjes uit.

De oorzaken van het afvalprobleem zijn:
-Mensen zijn te lui om naar de prullenbak te lopen.
-De jongeren interesseren zich er niet in.
-De meeste mensen weten weinig af van het milieu.

Onze oplossingen voor het afvalprobleem zijn:
-Grote tonnen met een vangnet erachter.
-Leukere prullenbakken neerzetten die zijn ontworpen door jongeren.
-Meer reclame maken voor het afvalprobleem.
-Meer goedkope prullenbakken plaatsen.

Meer reclame maken voor het afvalprobleem:
Als er meer reclame word gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld posters en reclamespotjes
trekt het misschien de aandacht van mensen.

Door filmpjes en foto’s word het ook erg indrukwekkend.

 

4. Problemen in Parkwijk

1. Afval
2. Er word te hard gereden in de woonwijken.
3. Er zijn geen activiteiten.

Het belangrijkste probleem: afval!
In de wijk Parkwijk ligt veel afval. Op de grond of in het water.
Terwijl de prullenbakken op een steenworp afstand liggen.

Oorzaken:
1. Prullenbakken vallen niet genoeg op.
2. Ze zijn niet op strategische plekken neergezet. 

Dé oplossing:
De prullenbakken opvallender maken en op betere plekken neerzetten.

Waarom is dit dé oplossing?
Zowiezo moeten prullenbakken op betere plaatsen worden gezet. Zoals in het winkelcentrum Parkwijk.
In het winkelcentrum kopen jongeren vaak iets lekkers en lopen weer naar school.
Als er nou langs die route opvallende prullenbakken worden geplaatst zal het afval op de straat afnemen.

 

5. Leefbaarheid in Parkwijk

Wij vinden dat het verkeer in de wijk Parkwijk erg druk en onveilig is.
Vooral omdat er veel kleine kinderen zijn, en veel mensen te hard rijden.
Het zou goed zijn als er veel verkeersborden komen rond de basisscholen.
Wij merken zelf ook dat het onveilig is als we naar school fietsen.

Onze oplossing: Wij hadden bedacht om kinderen op basisscholen verkeersborden te laten schilderen
en te versieren, zodat ze over het  verkeer leren, en de verkeersborden opvallender maken.

 

6.Sporten voor een schoner milieu.

Wij zijn tot de volgende problemen gekomen:
- Veel afval in de wijk
- Weinig activiteiten (zoals sport etc.)

De oorzaken van deze problemen zijn:
- Veel jongeren kopen eten/ drinken en gooien de verpakkingen op straat, er zijn ook te weinig prullenbakken.
- Jongeren zitten vaker thuis dit komt omdat er te weinig te doen is in Parkwijk, ze gaan dan rondhangen
op straat en mede daardoor ontstaat er meer troep.

Wij hebben ervoor gekozen om het probleem van weinig activiteiten in Parkwijk uit te werken.
Dit hebben we gedaan omdat wij denken dat hier op een makkelijke manier iets aan te doen is.

Onze oplossing is om een keer per maand een sport toernooi te organiseren zodat kinderen minder binnen zitten
en meer gaan sporten.
- Kinderen gaan meer sporten
- Minder hangjongeren
- Minder zwerfafval
- Beter voor de gezondheid

 

7. Leefbaarheid in Parkwijk

Wij vinden dat het verkeer in de wijk Parkwijk erg druk en onveilig is.
Vooral omdat er veel kleine kinderen zijn, en veel mensen te hard rijden.
Het zou goed zijn als er veel verkeersborden komen rond de basisscholen.
Wij merken zelf ook dat het onveilig is als we naar school fietsen.

Auto’s rijden te hard, omdat ze haast hebben en niet goed naar de verkeersborden kijken.
Dat is de meest voorkomende oorzaak van alle verkeersongelukken in Parkwijk.
 

Onze oplossing is dat er meer verkeersborden moeten komen en op een duidelijke plaats.

We laten de basisschoolkinderen de verkeersborden versieren, zodat zij meer leren
over het verkeer en de verkeersborden meer opvallen.


 

Eigen organisatie, eigen initiatief?

 

Wat zijn de kernwaarden van onze eigen organisatie?

 

Wat zijn de kernactiviteiten, grenzen van invloed, van onze eigen organisatie?

 

Met welke gewenste eigen activiteiten kunnen we aansluiten bij GEI?

 

Met welke gewenste andere activiteiten kunnen we aansluiten bij GEI?

 

Met welke gewenste nieuwe activiteiten kunnen we aansluiten bij GEI?

 

Op welke termijn kunnen we de verschillende activiteiten uitvoeren?

 

Met welke middelen, welke mensen kunnen we activiteiten uitvoeren?