g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief

Meld je actie aan
bij je gemeente en geef aan
hoeveel mensen er meedoen aan je actie.

Dan kun je afspraken maken,
misschien levert de gemeente voor jullie ook
de nodige spullen op een bepaalde plek.

Zoals knijpers, handschoenen en afval zakken.

En haalt ze daar ook weer op, 
met het verzamelde afval.


Succes gewenst!
met een brede glimlach
:-)

Vragen?

Mail naar:
info@g-e-i.nl