g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief

Oproep:
Meld een plek aan
voor één van de 5 ‘GEI Lente Opruimingen’
op 24 maart 2017

 

Het maken van de plannen
voor de Lente Opruiming 2017
met Gewenst Eigen Initiatief
is begonnen.

Welke plek in Leidsche Rijn / Vleuten - de Meern heeft
volgens jou een ‘zwerf afval opruim actie’ nodig?

Op 24 maart 2017 vieren we ‘5 jaar GEI’ met 5 opruim acties.

Op 5 plekken in Leidsche Rijn en Vleuten - de Meern
ruimen we dan zwerfafval op.
Elke opruim actie duurt 1 uur en na afloop
is er voor alle deelnemers een verrassing.
Met een brede glimlach :-)

Misschien wel op de door jou gekozen plek?
Geef aan, welke plek je opgeruimd wilt zien
en welk tijdstip je daarvoor kiest.
Kies één uur, ergens tussen 10.00 - 19.00 uur.

Uiterlijke inzend datum: 22 februari 2017.


Mail je voorstel naar info@g-e-i.nl


Gouden stokstaartje 2017
voor initiatiefnemer Leidsche Rijn / Vleuten - de Meern
Voor 5 jaar NieuwjaarsTOOST en Gewenst Eigen Initiatief
 

Tijdens de NieuwjaarsTOOST 2017 LR / VdM in de Weide Wereld
ben ik volledig verrast met het Gouden stokstaartje.
Tijdens de voorbereidingen voor de TOOST 2017
hebben mijn collega werkgroep leden het plan heel goed verborgen weten te houden!

Dit Gouden stokstaartje is een nieuwe wisseltrofee,
voor initiatiefnemers in Leidsche Rijn en Vleuten – de Meern.
Tijdens de toespraak van onze wijkwethouder Victor Everhardt,
begon het pas kort voor het noemen van mijn naam bij mij te dagen.
Ontroerd en trots heb ik deze wisseltrofee in ontvangst genomen.
Op dat moment had ik er geen woorden voor en dat komt niet vaak voor.
5 Jaar GEI is alleen mogelijk met hulp en bijdragen van zoveel betrokkenen,
allemaal hartelijk dank!

Met deze nieuwe wisseltrofee zet de werkgroep TOOST LR/VdM
jaarlijks een wijkbewoner in het zonnetje.

Iemand met een verbindende rol in de wijk, die anderen inspireert.
Een stokstaartje is sociaal, waakzaam, grappig, actief, energiek, vriendelijk
en een harde groepswerker.
Tijdens de volgende TOOST draag ik het Gouden stokstaartje over
aan een volgende initiatiefnemer.Deze ideeën en gedachten zijn 'gevist'
tijdens de Burenmarkt in Terwijde,
de 'Vinex goes healthy / burendag' in de Weide Wereld en
het 'ZIHMIC lazy weekend xl' op het Berlijnplein.

Met dank aan iedereen die mee helpt!

En met een brede glimlach :-)

 

Mien:
Ik woon in Terwijde en ruim heel vaak
zelf op wat ik tegenkom

Cheyenne:
Meer afvalbakken en bordjes
waar op staat:
"gooi je afval in de prullenbak"

Laurette:
Meer prullenbakken en erover adverteren
dat het belangrijk is om op te ruimen.
"Met hetzelfde gemak
gooi je het in de prullenbak"

Dineke:
Maak met mensen uit je wijk een lijstje
met een 'top 5' van plekken
waar het meeste zwerfafval ligt.
Onderzoek waarom dat zo is
en los het samen op
met een brede glimlach :-)

Thomas:
Gewoon in de prullenbak en met de scholen
rondom het park samen een opruim actie doen.

Lisa:
"Ik ben een vervuiler" op een hesje
en een halve dag opruimen
als je bent betrapt.

Koen:
Met de kano afval uit het water halen:
heb zo al veel flessen, pakken en troep 'gevangen',
bij het park.

Jong geleerd is oud gedaan,
het hoort zo, je gooit afval in de bak.

Niet het afval op straat gooien.

Als er leuke of saaie prullenbakken zijn
kunnen ze het daar in gooien.
Als er een figuur op staat of ze maken
heel groot folie op de grond zodat
ze alles dan in een keer kunnen pakken.

Dat bij alle prullenbakken en
prullenbakken politieagent zit.

Tariq, Kiara en papa:
Disco prullenbak met ledjes en muziek,
op zonne energie.

Samen met het Buurtteam
een opruim middag

Neem mee naar huis
en gooi daarna weg

Kleine moeite
groot plezier!

Mensen moeten beleefd worden
en niks op de straat gooien  :-)

Vriendelijk zijn
en rommel opruimen

Opruimdag in de buurt

Spreek elkaar er op aan  :-)

Vrolijke :-) prullenbakken

Kinderen opvoeden,
thuis en op school
Hier zijn twee mensen het mee eens

Meer prullenbakken


Ook dit jaar 'GEI initiatieven vissen' op de Burenmarkt,
met, voor en naar: Gewenst Eigen Initiatief
.

Deze Burenmarkt is op 10 en 11 september 2016 in Terwijde,
- op het Muziekplein in Terwijde,
- aan het Waterwinpark
- en bij het Winkelcentrum Terwijde

Voor meer info en aanmelden: burenmarkt.wordpress.com/


Met een brede glimlach :-)


En wat doet GEI dan precies?

Dit kun je vinden op:

https://burenmarkt.wordpress.com/2016/06/21/gewenst-eigen-initiatief-gei/

 


Voorkóm zwerfafval, of ruim het op

Met een glimlach

Gewenst: eigen initiatief!

Tijdens de Burenmarkt weer aanwezig
en aan het ‘initiatieven vissen’,
net als in 2012 en 2014.

Denk mee
over manieren om zwerfafval te voorkomen.

 

Schrijf je initiatief of idee op
en maak kans
op een uniek 'GEI-opberg bakje' tijdens de Burenmarkt.

 

Verloting:
4 GEI-bakjes,
2 op zaterdag
en 2 op zondag

Om 15.00 uur
wordt elke dag bekend gemaakt
wie de bakjes heeft gewonnen.

Tot ziens op 10 of 11 september.


Dank,
aan iedereen die meehelpt
om onze omgeving schoon te houden!

De ontmoetings-opruiming Hoge Weide - Parkwijk van 15 juni is geslaagd.

Er is een mooie oogst opgehaald.
Deze keer ook met hulp van mensen van het Buurtteam Leidsche Rijn.
Hartelijk dank allemaal!

De veegwagen is ook in de wijk rond gereden,
dankjewel mensen van de gemeente.

Ook het winkelcentrum was netjes opgeruimd :-)

Het ijsje heeft goed gesmaakt.

Graag tot een volgende actie en
dank aan iedereen, die zwerfafval voorkómt of het opruimt.

Met een brede glimlach.Meld je actie aan
bij je gemeente en geef aan
hoeveel mensen er meedoen aan je actie.

Dan kun je afspraken maken,
misschien levert de gemeente voor jullie ook
de nodige spullen op een bepaalde plek.

Zoals knijpers, handschoenen en afval zakken.

En haalt ze daar ook weer op, 
met het verzamelde afval.


Succes gewenst!
met een brede glimlach
:-)

Vragen?

Mail naar:
info@g-e-i.nl
Dank aan iedereen die meewerkte,
aan de Gewenst Eigen Initiatief
Lente-opruimingen 2016,
met een brede glimlach   :-)

Laten we het samen opgeruimd houden!
Want voorkómen kost minder moeite.

De opgeruimde locaties:
- omgeving winkelcentrum Vleuterweide
- omgeving schaapskooi Groot Zandveld
- omgeving bouwspeeltuin Voorn
- omgeving Ab Harrewijnstraat
- omgeving Haarlerberg
- omgeving bouwspeeltuin Balije

De oogst is bewonderd,
foto's staan ook op deze site.

Graag tot ziens,
misschien
bij een volgende opruim actie?

 

De mensen van Abrona, Vleuterweide
ontvingen tijdens de opruim-actie
5 knijpers voor hun opruim-werk.
Zij ruimen in het winkelcentrum
vaak op vrijdag het zwerfafval op.
Bij de knijpers, die ze via deze GEI actie
van de gemeente Utrecht krijgen,
hoort dit gedicht:

  Deze knijper is voor de
  Abrona opruimers Vleuterweide.
  Want het opruimen van afval gaat door,
  aan de noord- en aan de zuidzijde!
  Dank jullie wel voor je inzet,
  voor elke dag,
  met een hele brede glimlach!!


Tijdens het opruim werk v
erzamelden we
deze reacties van passanten:

- Fijn dat jullie dit doen!
- Helemaal top!
- Heb je straf? 
    Antwoord: nee hoor, we werken zo samen
    aan onze wijk, dat is ook uitgelegd ;-)

- Waar kan ik ook knijpers bestellen?
    Antwoord: meld je actie aan
    bij de gemeente en geef aan
    hoeveel mensen er meedoen aan je actie.
    Dan levert de gemeente voor jullie spullen
    en haalt ze ook weer op, 
    met het verzamelde afval.

En dit vinden deelnemers er zelf van:
- samen sterk
- leuk
- goede oogst
- de cake was heerlijk
- top
- samenwerking
- toppie
- weer andere mensen en
   organisaties leren kennen
- fijn, er ligt nu minder afval
- hou ’t schoon
- heel leuk omdat iedereen hielp
- nu ik bezig ben,
    wil ik nog wel wat meer opruimen
- heel gezellig

:-)


Gewenst Eigen Initiatief (GEI)
nodigt iedereen uit, om samen
de handen uit de mouwen te steken
en zwerfafval in te zamelen
in verschillende wijken in Utrecht,
op 1 en 2 april 2016.

Natuurlijk is het nog veel beter
om zwerfafval te voorkomen :-)

Als het er toch eenmaal ligt,
is het prettig als er zo min mogelijk ligt.

Daarom ruimen we samen op,
dat doen we vrijdag 1 en zaterdag 2 april aanstaande,
op verschillende momenten en in verschillende wijken
in Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern.
Met partners die al langer met GEI werken
en ook met nieuwe contacten.
Een aantal nieuwe contacten zijn gelegd
tijdens de “NieuwjaarsTOOST Leidsche Rijn/ Vleuten-de Meern”
van 29 januari 2016.

Steeds om klokslag starten we de lente-opruiming
en om klokslag verzamelen we weer op dezelfde plek.
Dan maken we een foto van de oogst.
Kom ook meedoen of kom de oogst bewonderen.
Met een brede glimlach :-)

 

Vrijdag 1 april 2016:

Vleuterweide,
start 10.00 –  eind 11.00 uur,

 Startpunt en eindpunt:
hoek Burchtpromenade – Burchtwal

Het Zand

start 13.00 – eind 14.00 uur,

 Startpunt en eindpunt:
hoek Pauwoogvlinder parkeerplaats,
pad naar het park / de schapenweide

Langerak

start 14.30 – eind 15.30 uur,
 Startpunt en eindpunt:
plein bij ingang bouwspeeltuin Voorn
naast kunstgrasveld Akkrummerraklaan

 

Zaterdag 2 april 2016:

Parkwijk
start 11.00 –  eind 12.00 uur,
 Startpunt en eindpunt:
hoek Ab Harrewijnstraat - Winterkersstraat

Veldhuizen
start 13.00 – eind 14.00 uur,
 Startpunt en eindpunt:
hoek Haarlerberg – van Lawick van Pabstlaan

Veldhuizen
start 14.30 – eind 15.30 uur,
 Startpunt en eindpunt:
bij ingang Bouwspeeltuin ‘De Balije’, Augustusweg 30

 

Voor meer info: mail naar info@g-e-i.nl

 

Dank aan:

 :-)  bewoners,

   :-)  scholieren,

       :-)  studenten,

           :-)  bezoekers van onze wijken,

               :-)  winkeliers

                  :-) winkelcentrum eigenaren

                     :-) en iedereen die meedoet,

voor jullie medewerking, met een brede glimlach.

Tijdens het gezondheidsfestival Parkwijk
op 26 september,
zijn deze gedachten 'gevist'.
Dat gebeurde 'met een glimlach' :-)

Allemaal hartelijk dank!

Stuur een brief
aan de verpakkingsindustrie.

De vuilnisman meer betalen!

Meer borden plaatsen
met een prullenbak er op.

:-)

In de auto mee naar huis nemen,
niet uit het autoraampje gooien!

Eigen zakje meenemen!

Meenemen naar die prullenbak
of thuis weggooien!

Niks op straat gooien!

Ik vind dat de mensen die auto rijden,
niet de spullen uit het raam moeten gooien.

Doen: bewaar het in je zak :-)

Zoek een prullenbak op
als je wat wilt weggooien, 
iedereen blij.
Twee andere mensen vinden dit ook.
Want zoveel moeite is het niet.

Een vuilniszak gebruiken.

Bij speelveldjes prullenbakken
met extra zakjes voor hondenpoep neerzetten.

In een tasje meenemen en thuis weggooien.
Je neemt het mee
dus je kunt het ook mee terugnemen
Twee andere mensen vinden dit ook.

“Als je het vol kunt meenemen,
kun je het ook leeg mee terugnemen”

Denk aan alle dieren die doodgaan.

Meer prullenbakken.

Verzamelmuur voor afval.

Stop zwerfafval en help de dieren.

Eetbare verpakking.

Prullenbakken weghalen, net als in Japan.

Denk aan klimaatverandering!

Ik gooi mijn plastic afval
in een versnipperaar
en gebruik deze grondstof
in een 3D printer
en print mijn GEI dienblad

Hoge boetes!
Dit vind iemand anders ook.

Leuke, grappige prullenbakken neerzetten

Als straat elke maand 1x feestje/
koffie drinken + koekje
en kennismaken
en
zwerfvuil in je eigen straat opruimen
Twee andere mensen vinden dit ook.

Elkaar aanspreken.

Statiegeld voor je afval!

Probeer als je iets van afval
op de grond laat vallen,
zoveel mogelijk op te rapen.
Is een leuke sport :-)

Een liedje maken!

Beter opvoeden,
jong geleerd, oud gedaan.

Knutsel samen
een afvalbak :-)
De herfstopruiming in Parkwijk gebeurt op 25 en 26 september.


De oogst van 25 september mag er wezen!

Leerlingen van het Via Nova College vrijdag opgeruimd.

Op zaterdag 26 september hebben we ook opgeruimd.

Met jongeren van JOU en mensen uit de buurt.

Het was stralend weer.

Ook deze oogst mag er wezen.

Foto's staan in het album.

Iedereen hartelijk dank!


:-)