g-e-i.nl Gewenst Eigen Initiatief
Meest recente artikel


Het gouden stokstaartje is

de jaarlijkse wisseltrofee voor 

“Initiatiefnemer / vrijwilliger voor de wijken

Leidsche Rijn en Vleuten - de Meern”.

 

Een stokstaartje is sociaal, waakzaam,

grappig, actief, energiek, vriendelijk

en een harde groepswerker.

Dit stokstaartje logeert elk jaar ergens anders

in Leidsche Rijn of Vleuten - de Meern.

Waar logeert het stokstaartje in 2019?

Bij iemand die is voorgesteld door jou, misschien?

 

Doe ook een voorstel:

Wie is volgens jou de vrijwillige initiatiefnemer

in Leidsche Rijn en Vleuten - de Meern,

die het stokstaartje in 2019 mag huisvesten?

Deze oproep is bedoeld voor iedereen die denkt:

“Dat stokstaartje gun ik wel een jaartje bij ….”.

Kom in actie! Schrijf een bericht

en geef daarbij aan waarom je denkt

dat het stokstaartje zich juist

bij deze persoon thuis zal voelen.

Dat kan zijn in Vleuten – de Meern

of in Leidsche Rijn.

 

Stuur je voorstel met toelichting

uiterlijk 10 december 2018

naar info@g-e-i.nl

met vermelding van “Voorstel voor stokstaartje 2019”.

De werkgroep NieuwjaarsTOOST

Leidsche Rijn en Vleuten - de Meern

maakt tijdens de NieuwjaarsTOOST LR-VdM

op 11 januari 2019 bekend,

bij wie het stokstaartje in 2019 mag wonen.

Dankjewel! 

 

Hartelijke groet,

namens de werkgroep NieuwjaarsTOOST

Leidsche Rijn en Vleuten de Meern